Upravni odbor

  • Počasni Predsednik-Momir Kecman
  • Predsednik Skupštine Lakušić Milovan
  • Podpredsednik Skupštine Nenad Vuković
  • Predsednik Izvršnog Odbora Šebulov Dragan
  • Podpredsednik Izvršnog Odbora Nebojša Vujović
  • Sportski Direktor Mladen Kecman
  • članovi IO:Igor Milanović, Boban Živanov, Ivana Lović, Dukić Dragutin, Jestrović Nenad, Milan Jovanović